De bron van het werkwoord 'to coach' is het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn.

De coaching trajecten die ik geef zijn vooral op de plaatsen waar kinderen zijn: kinderopvang, peuterspeelzalen en scholen. Coaching gebeurt op de werkvloer en de vraag is altijd afkomstig van de aanvrager. Ik maak en programma op maat. De coaching die ik geef kan inhoudelijk zijn: mijn ervaring heb ik opgedaan als leerkracht, remedial teacher en intern begeleider in het basis onderwijs. Mijn afstudeerscriptie voor mijn studie psychologie had als thema: kinderen in deze tijd in het onderwijs. De coaching kan procesmatig zijn: hierbij geef ik advies m.b.t. het proces op de werkvloer. In deze situatie ben ik iemand die van een afstand meekijkt en meedenkt om de belangen van alle partijen in evenwicht te brengen. Daarnaast kan de coaching gericht zijn op het team proces en / of op individuele processen binnen een team. Maar het is altijd gericht op bewustwording, ontwikkeling, samenwerking en deskundigheidsbevordering.

Trainingen: De trainingen zijn gericht op het functioneren van een team, persoonlijke groei en ontwikkeling binnen het vakgebied, teambuilding, deskundigheidsbevordering en het uitbreiden van pedagogische kennis.

In tegenstelling tot de coaching vinden trainingen niet op de werkvloer plaats, maar op een moment dat de kinderen niet aanwezig zijn. Ik heb een aantal modules ontwikkeld. Maar bij voorkeur hebben trainingen thema's die aansluiten bij de behoefte van een team / de onderneming.

Thema’s van de modules:

  • waarnemen
  • Communiceren
  • kinderen in een groepssituatie
  • grenzen (stellen)
  • ontwikkelingsfasen en karakterstructuren

 

Op maat

Coachings - en trainingstrajecten maak ik op maat, naar de behoefte van de aanvrager. De aanvrager kan de aspecten die in het bedrijf / de organisatie niet vloeiend verlopen inbrengen en we kijken dan samen naar de situatie die wel gewenst is. Ik maak daarna een plan van aanpak.

Kosten

De kosten voor een coachings- trainingstraject is afhankelijk van het aantal uren dat het traject inneemt. De kosten worden aan de hand van dit aantal uren berekend.

Data en tijd

Data en tijd worden in overleg vastgesteld.