Alles is energie
Alles in het leven is in beweging

Bij Energetisch Werken is er een risico  dat mensen afhaken, omdat ze het niet begrijpen. Hier ligt nu dan ook mijn uitnodiging: neem de informatie tot je, maar doe dit vanuit je hart. Vanuit het grotere waarnemen. Het denken, het begrijpen komt op de tweede plaats, want denken beperkt vaak het zicht en dus ook de genezing. Je weet of deze methode geschikt voor je is, ook al begrijp je er niets van!

Een ziekte is een verstoring in het energiesysteem van het lichaam. Deze verstoring kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaken zijn:
 bacteriën en virussen
 onverwerkte emoties , dit kunnen ook emoties van familieleden zijn
 omgevingsfactoren: bijvoorbeeld straling of een ongeluk
Deze verstoring kan ontstaan of zich vastzetten in één of meerdere lagen van ons energiesysteem.

Pijn of ongemak in het fysieke lichaam is een signaal van het lichaam om aandacht.

Aardse informatie

Het leven op aarde kent veel verschillende verschijningsvormen. Het verschil is te zien in uiterlijk, te horen in klank, te proeven in smaak, te ruiken in geur, te voelen in sensatie, waar te nemen met alle fysieke zintuigen. Alles is energie en doordat er verschillende trillingen / frequenties zijn, er verschillende bouwstenen zijn, hebben de verschijningsvormen een verschillende vorm.

Naast de fysieke waarnemingen zijn er ook waarnemingen die je niet met de zintuigen kunt doen. Dan spreken we over het waarnemen van fijnstoffelijke energie. De fijnstoffelijke energie is waar te nemen met intuïtie, het derde oog, door contemplatie of meditatie. En vraagt altijd geconcentreerde aandacht.

De aardse informatie is de informatie van in de aarde. Vele geologen graven in de aarde om de informatie van de aarde naar boven te halen.
De aarde is wijs en heeft heel veel kracht in zich. Wij als mensen maken hier deel van uit en zo zijn we op een bepaalde manier met aardse informatie verbonden.

Natuurlijke informatie

Natuurlijke informatie is de informatie die op de aarde aanwezig is.

Tijdens een meditatie kreeg ik een patroon te zien. Ik was al een poosje bezig met het tekenen van energiepatronen, maar deze keer was het anders. Het zag er uit als een schijfje. Stel je een (CD) schijfje voor met een patroon erop getekend.
Bij nadere waarneming bleek het het patroon van de Natuurlijke Informatie van mijn gezonde knie te zijn. (Mijn knie was op dat moment pijnlijk en stijf van de gewrichtsontsteking.)

Wat is het geval: alles is energie. Wanneer er een verstoring is in een energiepatroon dan kun je dat vergelijken met een “error” op de CD: je kunt de muziek niet meer horen. Overschrijf je nu de CD met de oorspronkelijke informatie dan kun je de muziek weer horen. Zo simpel als wat!

Kosmische informatie

Onze aardbol maakt deel uit van een zonnestelsel. Hier is ook veel informatie aanwezig. Zo haalt een astroloog de informatie uit de constellatie van de planeten. deze standen van de planeten hebben invloed op alles wat leeft. denk bijvoorbeeld maar aan eb en vloed door de stand van de maan. Wij mensen bestaan voor een groot gedeelte uit water en dus hebben de standen van de planeten ook invloed op ons.

 

Galactische Informatie

Ons zonnestelsel is onderdeel van vele zonnestelsels. Een onmetelijke bron aan informatie die nog nauwelijks is omschreven. Maar wel waar te nemen.

 

DNA

Er is een schatkamer aan informatie voor me opengegaan. In de afgelopen tijd heb ik gemerkt dat het DNA een heel belangrijke rol speelt in Bewust-Zijn en Genezing. DNA heeft een connectie met kristallijnen energie / kristallijnen licht. Het is wonderbaarlijk hoe DNA geheeld kan worden, waardoor fysieke klachten en emotionele belasting verdwijnen.

 

Zielenlicht

Ieder mens heeft een Ziel. De Ziel is een persoonlijke bescherming van het leven. De Ziel heeft een uiterst fijnstoffelijke vorm en een fysieke vorm. De connectie vindt plaats in het zenuwstelsel. Dat de Ziel ook een stoffelijke vorm heeft blijkt uit het feit dat mensen net na hun overlijden enkele tientallen grammen lichter zijn.
Door contact te maken met de informatie van de Ziel bescherm je je leven. Het is prachtig om waar te nemen hoe wijs de Ziel is. Door met de Ziel te communiceren komt genezing en welbevinden tot stand.

 

Goddelijk Licht

Naast de eigen Ziel is er een alle overstijgende Spirit die vaak God, Goddelijk, de Bron of een andere naam heeft. De Spirit heeft zijn/haar eigen Lichtfrequentie en heelt dat wat kapot is. Het brengt je op het pad wat nodig is om datgene te leren wat voor jou van belang is. Contact met de Spirit (spiritualiteit) heeft vaak te maken met de dingen die je te leren hebt en de dingen die je te brengen hebt.

 

Etherische bewustzijnslaag

Deze laag is waar te nemen als een lichtblauwe laag om alles wat leeft heen. Vooral bij oude bomen is dit goed waar te nemen.

 

Lichtlichaam

Je lichtlichaam is om je heen. Het is goed waarneembaar met je derde oog of met je innerlijk weten. Er zijn meerdere lichtlichamen en ze geven informatie door vanuit je lichtwezenbewustzijn naar je mentale bewustzijn. Het "aha" moment of het ineens begrijpen hoe iets werkt.

 

Micro-organismen

Micro-organismen spelen een belangrijke rol in ons leven. In ons lichaam leven miljarden bacterien. Bacterien zijn nodig voor o.a. de spijsvertering. Micro-organismen zijn intelligente wezens. Ze helpen bij het afbreken en verwerken van ziekte kiemen. Je kunt ze inzetten bij genezing. 

 

Liefdevolle Aanwezigheid

Enige tijd geleden kreeg ik de vraag: “Wat overstijgt het Goddelijke?” In eerste instantie vond ik het een rare vraag; ik had altijd geleerd dat het Goddelijke het hoogste goed is. Toen ik er nader naar keek zag ik dat het een prachtige vraag was! Natuurlijk is er iets dat het Goddelijke overstijgt. Het Goddelijke gaat (over het algemeen in onze maatschappij) uit van dualiteit, van veroordelen: goed of fout.
Er is iets wat dit overstijgt: het in Liefde aanwezig Zijn. Zonder oordeel.
Dit vraagt enige oefening, maar ik ervaar het als een geschenk, omdat dit echt licht is en ruimte geeft.

 

Er zijn nog veel meer bewustzijnslagen, maar voorlopig houd ik het bij het omschrijven van bovenstaande lagen.

 

Werken met bewustzijnslagen

Als je bij mij in de praktijk komt zitten of staan we tegenover elkaar.
Ik “scan” of we “scannen” samen jouw energiesysteem op alle niveaus. Scannen betekent zoveel als zeer geconcentreerd waarnemen.
We volgen de weg van de energie en laten ons leiden door wat de energie te vertellen heeft. Zo kan het gebeuren dat je komt met bijvoorbeeld een klacht over pijn in je buik en dat we alleen maar werken met energie van je hoofd.
Als je lichamelijke -, emotionele klachten, vragen of een thema hebt, kunnen we hier mee werken. 

Ik laat je ervaren hoe deze methode werkt, zodat je er thuis zelf mee aan de slag kunt. Mijn ervaring is dat ieder mens de wijsheid in zich heeft om zichzelf te genezen. In de loop van vervlogen eeuwen zijn we steeds meer gaan vertrouwen op geleerden en artsen. Hierdoor zijn we onze eigen wijsheid verloren. En juist die eigen-wijsheid is zo belangrijk voor genezing. Door (opnieuw) aan te sluiten bij wie je in wezen bent kun je jezelf genezen als dit de bedoeling is. De wetenschap is ca. 200 jaar oud; menselijke wijsheid zolang de mens bestaat.

Maar… je hoeft het niet alleen te doen. Natuurlijk kun je naar een arts of therapeut gaan voor advies of raad. Maar neem altijd waar of het advies bij jou aansluit.
Telkens als een vraag, thema of kwaal te lastig is om er alleen mee aan de slag te gaan, kunnen we samen waarnemen wat er gaande is. Zo leren we van elkaar en wordt het collectieve veld van wijsheid, waar iedereen uit kan putten, alleen maar groter.