Afspraak

Een afspraak kan al naar gelang de situatie verschillen wat lengte betreft. Maar een afspraak duurt maximaal 3/4 uur. 

Een afspraak kan ook via (beeld)bellen.

 

Kosten /investering in jezelf *

Een afspraak in 't Wheemhuus van maximaal 45 minuten: € 60,00 

Een (beeld)belafspraakt: 50 euro*Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten en prijsveranderingen.

Je krijgt een betalingsbewijs

 

Annulering van een afspraak

Mocht je een afspraak niet kunnen of willen nakomen dan verzoek ik je deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Je kunt een boodschap achterlaten op mijn voice-mail, app of e-mail. Wanneer je een gemaakte afspraak niet nakomt of binnen 24 uur voor de afspraak annuleert, kan ik € 45,00 in rekening brengen.

  

Vergoeding

Sinds 1 maart 2015 worden afspraken in mijn praktijk niet meer vergoed door zorgverzekeraars. Dit heeft zo zijn redenen. Ik voelde me niet meer thuis bij de beroepsvereniging waarbij ik aangesloten was. Mijn lidmaatschap van de beroepsvereniging zorgde voor eventuele vergoeding.

Daarnaast zijn er veel veranderingen gaande bij de zorgverzekeraars. Het algemene beeld is dat de vergoeding voor (aanvullende) zorg wordt teruggeschroefd.

 

Ik wil je iets ter overweging geven

Een aanvullende zorgverzekering kost gemiddeld € 35,00 per maand. Dat is
ca. € 420,00 per jaar. Als je géén aanvullende verzekering afsluit kun je voor dit bedrag aardig wat aanvullende zorg bekostigen.
Daarnaast is het zo dat aanvullende zorg meestal maar gedeeltelijk wordt vergoed en je een deel zelf moet betalen.
Bovendien is er ook nog het eigen risico.
En er is een maximale vergoeding per jaar. Als ik de zorgverzekeraars vergelijk zijn hier grote verschillen. Maar ik kan zeggen dat de maximale vergoeding gemiddeld € 400,00 per jaar is…..

Kortom: kijk kritisch naar je zorgpolis.