In 2004 werd bij mij Reumatische Artritis (RA) geconstateerd door een reumatoloog. Mij werd verteld dat ik medicijnen moest gaan gebruiken en dat ik zo lang mogelijk uit een rolstoel moest zien te blijven. Reumatische Artritis (RA) wordt over het algemeen gezien als een onomkeerbare ziekte die alleen maar verergert en uiteindelijk leidt tot blijvende invaliditeit. Ondanks het feit dat ik hevige gewrichtspijnen had en de bloedwaardes reuma bepaalden, twijfelde ik ten zeerste aan deze diagnose. In eerste instantie kon ik niet goed onderbouwen waarom ik twijfelde. Het was mijn gevoel dat zei: “Er is een ommekeer naar gezondheid mogelijk. Of het nu RA is of niet.”
Hier begon mijn zoektocht, mijn queeste, naar gezondheid.

In eerste instantie gebruikte ik de mij bekende methodes: gezonde voeding, voetreflexologie, Reiki en psychologie. Die kennis had ik in huis door mijn opleidingen.
Mijn klachten verminderde iets, maar na enkele maanden zag ik mij ondanks mijn weerstand toch genoodzaakt reguliere medicatie te gebruiken. In de eerste weken knapte ik op, maar na een maand of drie kreeg ik te maken met bijwerkingen en werden mijn klachten alleen maar erger. En er kwamen “nieuwe ziektes” bij.

Ik ben toen te rade gegaan bij collega's in het alternatieve circuit. Ik ben er veel wijzer van geworden. Het bracht me bij homeopathie, bio-resonantietherapie, bio-fotonentherapie, neutralisatie van aardstralen, neutralisatie van electrosmog, de Buteyko-adem-methode en energetisch werken.
Door deze laatst genoemde vorm knapte ik op. Wat bleek: ik leefde altijd wel al vanuit het weten dat ik anders was, maar ik hield dit voornamelijk binnen ’s kamers. Uit ervaring meende ik te weten, dat mijn heldere kijk niet werd begrepen of ronduit werd afgewezen. Ik was gaan leven naar wat ik dacht dat mijn omgeving en de maatschappij van mensen verwacht: meegaan in de middenmoot en vooral m'n hoofd niet boven het maaiveld uitsteken.

Op dit punt bleek ook dat ik de ziekte van Lyme had. Energetisch werken heeft dit uit mijn hele systeem gehaald.
Alles ging daarna razend snel. Ik was steeds beter in staat mijzelf te reinigen en te genezen. Ik kwam en kom steeds dichter bij het leven volgens mijn blauwdruk. Leven naar wie ik in wezen ben.

Mijn nieuwsgierigheid bracht me bij de opleiding energetisch werken.
In dagelijkse meditatie en contemplatie krijg ik steeds vaker duidelijke waarnemingen van hoe genezing in elkaar steekt. Waarom de ene methode voor de één wel helpt en voor de ander niet. Ik leerde schouwen, scannen en mijn heldere waarneming volgen. Ik leerde werken met aardse -, natuurlijke -, kosmische - en galactische energie. En nog veel meer.
Maar het allerbelangrijkste: ik leerde vertrouwen op dat wat ik waarneem.