In 2004 werd bij mij Reumatische Artritis (RA) geconstateerd door een reumatoloog. Mij werd verteld dat ik medicijnen moest gaan gebruiken en dat ik zo lang mogelijk uit een rolstoel moest zien te blijven. Reumatische Artritis (RA) wordt over het algemeen gezien als een onomkeerbare ziekte die alleen maar verergert en uiteindelijk leidt tot blijvende invaliditeit. Ondanks het feit dat ik hevige gewrichtspijnen had en de bloedwaardes reuma bepaalden, twijfelde ik ten zeerste aan deze diagnose. In eerste instantie kon ik niet goed onderbouwen waarom ik twijfelde. Het was mijn gevoel dat zei: “Er is een ommekeer naar gezondheid mogelijk. Of het nu RA is of niet.”
Hier begon mijn zoektocht, mijn queeste, naar gezondheid.

In eerste instantie gebruikte ik de mij bekende methodes: gezonde voeding, voetreflexologie, Reiki en psychologie. Die kennis had ik in huis door mijn opleidingen.
Mijn klachten verminderde iets, maar na enkele maanden zag ik mij ondanks mijn weerstand toch genoodzaakt reguliere medicatie te gebruiken. In de eerste weken knapte ik op, maar na een maand of drie kreeg ik te maken met bijwerkingen en werden mijn klachten alleen maar erger. En er kwamen “nieuwe ziektes” bij.

Ik ben toen te rade gegaan bij collega's in het alternatieve circuit. Ik ben er veel wijzer van geworden. Het bracht me bij homeopathie, bio-resonantietherapie, bio-fotonentherapie, neutralisatie van aardstralen, neutralisatie van electrosmog, de Buteyko-adem-methode en wezenlijke geneeskunde (eigenlijk is er nog geen algemeen aanvaarde term voor deze manier van werken. Maar er wordt bedoeld: de geneeskunde die het wezen van de mens geneest). Ik noem het ook graag energetisch werken.
Door deze laatst genoemde vorm van geneeskunde knapte ik op. Wat bleek: ik leefde altijd wel al vanuit het weten dat ik anders was, maar ik hield dit voornamelijk binnen ’s kamers. Uit ervaring meende ik te weten, dat mijn heldere kijk niet werd begrepen of ronduit werd afgewezen. Ik was gaan leven naar wat ik dacht dat mijn omgeving en de maatschappij van mensen verwacht: meegaan in de middenmoot en vooral je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken.

Op dit punt bleek ook dat ik de ziekte van Lyme had. De wezenlijke geneeskunde heeft dit uit mijn hele systeem gehaald.
Er ging een lichtje branden! Ik wist dat ik geen RA had, maar kon dit niet onderbouwen. De ziekte van Lyme geeft allerlei klachten, waaronder gewrichtsklachten. Voor mij vielen de kwartjes op hun plaats: ik had geen RA, maar de gewrichtspijnen waren het gevolg van de ziekte van Lyme. Geen wonder dat (reguliere) medicatie tegen RA niet hielpen!
Alles ging daarna razend snel. Ik was steeds beter in staat mijzelf te reinigen en te genezen. Ik kwam en kom steeds dichter bij het leven volgens mijn blauwdruk. Leven naar wie ik in wezen ben.

Mijn nieuwsgierigheid bracht me bij de opleiding wezenlijke geneeskunde.
In de dagelijkse meditatie en contemplatie krijg ik steeds vaker duidelijke waarnemingen van hoe genezing in elkaar steekt. Waarom de ene methode voor de één wel helpt en voor de ander niet. Ik leerde schouwen, scannen en mijn heldere waarneming volgen. Ik leerde werken met aardse -, natuurlijke -, kosmische - en galactische energie. En nog veel meer.
Maar het allerbelangrijkste: ik leerde vertrouwen op dat wat ik waarneem. Het is voor mij duidelijk dat deze manier van waarnemen die (nog) geen algemene manier van waarnemen is. Hoewel ik het bij kinderen en hoog sensitieve mensen veelvuldig tegenkom.
Ik gun heel veel (zieke) mensen deze manier van waarnemen. We zijn door deze manier van waarnemen in staat ons zelf te genezen. Hier kan ik alleen maar voordelen in zien. Om er een paar te noemen:

  • je hebt altijd je eigen “geneesmiddel” binnen handbereik.
  • de kosten voor de gezondheidszorg kunnen drastisch naar beneden.

Toen kwam ik bij de vraag: “Hoe geef ik dit vorm in mijn praktijk?” Er over vertellen was voor mij fijn en ik was erg enthousiast, maar omdat het nieuw is keken veel mensen me niet begrijpend aan.
Ik kreeg tijdens een meditatie het beeld van het eerste energiepatroon aangereikt. Ik zal nooit de blijdschap vergeten die ik hierbij voelde. Herkenning was daar een onderdeel van: vergeten informatie waar ik weer contact mee kreeg. Op schijfjes glas schilderde ik patronen die de energie weergeven die nodig is om een bepaald lichaamsdeel, orgaan, trauma of pijn te genezen. Andere patronen helpen bij emotionele - of mentale belasting. De schijfjes geven "in de stof" weer wat er in de energie gebeurt. Deze energie is niet met het fysieke oog waar te nemen. Maar doordat ik ze op glas of papier schilder worden ze zichtbaar.
Inmiddels werk ik een poosje met natuurlijke – en kosmische informatieschijfjes. En ik kan je vertellen: “Ze werken!”