Kinderen hebben een speciaal plaatsje in mijn hart. Ik heb altijd met veel plezier met kinderen gewerkt op de basisscholen waar ik was. In die tijd is ook mijn zorg voor - en om kinderen ontstaan. Het kan soms gebeuren dat een kind op heel jonge leeftijd "buiten de boot" lijkt te vallen. Ik zag en zie de worsteling van ouders en kinderen.

Hoe ga je als ouder om met de problemen die je kind heeft? Het zijn eigenlijk niet alleen de problemen van het kind, maar vaak van het hele gezin.
Vooral de laatste jaren lijken steeds meer kinderen anders te zijn. Opvoeden lijkt ook anders te moeten zijn dan voorheen. En voor ouders en opvoeders is dit vaak bijzonder moeilijk, omdat er geen referentie meer mogelijk is met de vorige generatie. Opvoeden lijkt als het ware opnieuw uitgevonden te moeten worden.

Kinderen zijn anders dan vroeger. Ze laten zich niet meer zeggen wat ze moeten doen en hoe ze dingen moeten doen. Ze hebben snel weerwoord. Ze lijken veel al te weten. Ze kunnen razendsnel denken en confronteren ouders en opvoeders soms met lastige zaken.

Mijn afstudeerscriptie voor mijn psychologiestudie schreef ik over kinderen in deze tijd. Onder de titel: "Ontmoetingen op de kruising van tijden", heb ik beschreven hoe kinderen zich in deze tijd ontwikkelen. Er zijn een groot aantal verschillen met vroeger. Deze veranderingen uiten zich in het gedrag en de gezondheid van het kind.

Bij problemen bij kinderen kun je denken aan ziekte, angsten, kinderen die moeite hebben met slapen, eten of het sluiten van vriendschappen. Maar ook voor de begeleiding van kinderen bij een echtscheiding, kinderen die gepest worden of kinderen die "niet lekker in hun vel zitten", kun je bij mij terecht.
Daarnaast begeleid ik kinderen die dingen / personen waarnemen die niet met het fysieke oog zijn waar te nemen.

De begeleiding van kinderen bestaat uit een speelse, intensieve manier van werken. Kinderen geven dingen aan in hun spel en verwerken tijdens hun spel moeilijke situaties. Daarom sluit ik tijdens mijn ontmoeting met het kind aan bij hun belevingswereld.

Omdat kinderen tot ca. 7 jarige leeftijd "meeliften" op de energie van de ouders komen kinderen met hun ouder(s) bij mij in de praktijk. Ouder(s) en kind worden beiden in mijn begeleiding betrokken.


Beroepsmatig met kinderen omgaan
Ook bij kinderen op school, de kinderopvang, peuterspeelzalen en op andere plaatsen waar kinderen zijn, worden volwassenen, begeleiders, geconfronteerd met veranderingen. Aan de ene kant worden er, door overheid en / of bestuur, steeds meer eisen gesteld. Aan de anderen kant heb je te maken met kinderen die een andere ontwikkeling doormaken en duidelijk andere aandacht vragen dan "vroeger".
Voor mensen die beroepsmatig met kinderen te maken hebben geef ik trainingen en heb ik coachingstrajecten te bieden. Neem hiervoor contact met me op.