Wat is energie?

Alles is energie! Het menselijke lichaam, de natuur, de dieren, de huizen, de tafel waar je aan werkt, de stoel waar je op zit. De muziek waar je naar luistert, de voedingsmiddelen die je tot je neemt. Het contact dat je maakt, de aanraking van anderen. De lucht die je inademt, het water in de zee en het vuur in de haard. Dingen die je weet en denkt. Alles wat waarneembaar is, maar ook alles wat niet waarneembaar is met fysieke zintuigen. Alles is energie en alles heeft een andere -, eigen samenstelling, een eigen frequentie, een eigen vorm of patroon.

Wanneer nu een stukje van het energieveld in je - of om je heen verstoord is kunnen zich problemen voordoen. Door energetische aandacht aan dit gebied te schenken kunnen de energievelden of energiebanen in evenwicht worden gebracht waardoor je beter gaat functioneren.

Energetische werken maakt gebruik van het energiesysteem in - en om de mens. Vanuit een holistische (allesomvattende) visie kun je zeggen dat de mens bestaat uit een fysiek deel, een emotioneel deel, een mentaal deel, een energetisch deel, een sociaal deel en een spiritueel deel.
Wanneer één deel uit balans is heeft dit effect op de andere delen.
Door een beroep te doen op het zelfhelende vermogen ben je in staat jezelf te helen. Je neemt als het ware het heft (weer) in eigen handen en wordt de “chauffeur” van je eigen “voertuig”.
Je maakt contact met jouw diepere lagen, jouw Ziel, jouw Geest, jouw Hogere Zelf en met de fijnstoffelijke wereld om je heen. Het waarnemingsvermogen breidt zich uit en verdiept zich. Je bent door energetisch werk beter in staat verstoringen eerder op te merken, jezelf te beschermen tegen invloeden van buitenaf en jezelf te genezen.

Wanneer energetisch werken?

Energetisch werken is aan te bevelen als je actief wilt deelnemen aan je eigen genezings- en bewustwordingsproces.
Door bewustwording werk je aan je eigen heling: mentale -, emotionele -, fysieke -, spirituele - en / of energetische klachten verminderen of verdwijnen.


Tijdens de eerste afspraak zal tijd besteedt worden aan informatie die jou ten goede komt.
Jij bent de grootste kenner van jouw eigen lichaam en leven. Jij weet het beste wat er in je lichaam en leven gebeurt, mist of liever anders zou mogen zijn.

De informatie waar het mij om gaat:

  • de zakelijke gegevens: adres, telefoonnummer enz.
  • de omschrijving van het probleem / de problemen
  • informatie over het dagelijkse leven
  • voorgeschiedenis
  • motivatie en verwachtingen

Jouw aandeel bij deze methode is groot. Je geeft zelf aan met welk onderwerp of welke vraag je aan de slag wilt.
Tijdens een ontmoeting maken we gebruik van innerlijke waarneming, terwijl je met beide voeten stevig op de aarde staat. We maken contact met jouw innerlijk weten.
We stellen vragen en jij zoekt in jezelf naar de antwoorden. Ik volg als het ware de stappen die jij zet. Alle antwoorden liggen in – en om je lichaam opgeslagen: “het lichaam weet”. Door gebeurtenissen en omstandigheden zijn we echter de antwoorden “vergeten”. De reis naar de antwoorden is vaak een heel avontuur!

In de dagen na onze ontmoeting.

Ieder mens is uniek en ieder mens reageert anders op deze manier van werken. Ik kan van te voren niet zeggen hoe jouw reactie zal zijn.
In de dagen na onze ontmoeting kunnen de volgende verschijnselen optreden: opgeruimd gevoel hebben, rust en kalmte voelen, meer in contact met jezelf zijn, koud hebben, warm hebben, vermoeid zijn, stijfheid in de spieren en gewrichten voelen, actief zijn, emotioneel zijn, slaap hebben, hoofdpijn, grieperig gevoel, andere ontlasting, enz..

Belangrijk!!!!

Ik raad je aan na het consult water te drinken. Dit om de afvalstoffen gemakkelijker af te kunnen voeren.

Bij twijfel, langdurige - of aanhoudende klachten, een (huis)arts raadplegen.