Het eerste matje dat ik tegen kwam was een geel, hoogpolig matje. Ik gebruikte het om de zon weer te geven als energiebron. Dit had ik zo geleerd tijdens een cursus. Tot ik een cliënt had die zei: “De zon die ik zie is rood.” En zoals het dan zo vaak gaat: in die week kwam ik een rood matje tegen! En in de tijd daarna: een blauwe en een groene en een witte en…….. Zo werd mijn stapel matjes steeds groter.
Ik ging ze niet alleen inzetten als energiebron, maar ook als vertegenwoordiging van de eigen ruimte, een gevoel, een gedachte, een situatie en / of een persoon. De matjes deden dienst bij systeemopstellingen, als er geen andere mensen in de buurt waren en het werkt fantastisch.

Zo werd de Matjes Methode geboren.

Hoe werkt de Matjes methode?
Als je ervan uit gaat dat alles energie is, dan is alles, altijd en overal aanwezig. Je kunt op elk moment contact maken met alles in – en om je heen. Vergelijk dit met je mobiele telefoon, de afstandsbediening van de TV of draadloos internet: het signaal is altijd aanwezig en als je het apparaat gebruikt, bepaalde toetsen gebruikt, komt het signaal door. Zo werken de matjes ook. Je maakt vanuit jouw wezen contact. Je gaat met je volle, geconcentreerde en gefocuste aandacht naar een situatie, gevoel, persoon of gedachte. Als je daarbij de energie -, de gedachte -, het gevoel -, het beeld volgt, kom je vanzelf bij het begrijpen van een situatie. Er ontvouwt zich een antwoord of een inzicht.

Je volgt wat er gebeurt. Het volgen moet niet verward worden met visualisatie. Bij visualisatie ga je uit van een bestaand beeld of verhaal. Bij de Matjes Methode volg je wat er gaande is. Je bevind je met je aandacht in een diepere bewustzijnslaag.
Er zijn vele bewustzijnslagen die allemaal te bereiken zijn. Er is echter wel een bepaalde hiërarchie. Soms kan je pas bij een antwoord als andere lagen opgeruimd, schoon gemaakt en / of gevoed zijn.

Vaak vragen mensen me of ze het aan “het verzinnen zijn”. Maar de antwoorden zijn zo persoonlijk en geven zo’n duidelijk beeld, dat je diep van binnen weet, dat het waar is. “Dit kun je niet verzinnen,” zeggen mensen dan ook vaak als ze er nader naar kijken.

Na van het werken met de matjes, werkt de energie nog een poosje door. Het kan dan ook gebeuren dat je in de dagen na onze ontmoeting ineens een inzicht of antwoord aangereikt krijgt. Na alle jaren dat ik met deze methode werk word ik er nog steeds blij van of ontroert het me door de schoonheid van de aangereikte inzichten.

Veel mensen in mijn praktijk hebben al kennis gemaakt met de matjes. Als zij (thuis) aan anderen vertellen dat ze met de matjes hadden gewerkt, werd er vaak verbaasd en / of verwonderd gereageerd: “Matjes als therapie?”
Ja, matjes als manier om dichter bij je eigen wezenskracht te komen. Meer verbinding te maken met je zuivere hogere zelf. Je meer bewust te zijn van wat er gaande is. En meer bescherming te krijgen van je ziel.


Een matje kan ook symbool staan voor je eigen ruimte. En door je eigen ruimte nader te onderzoeken leer je jezelf beter kennen. Je weet ook steeds beter of iets van jou is of dat je het “opgepikt” hebt van iemand anders. Alle gedachten, gevoelens, gebeurtenissen, personen, ideeën en / of energieën die niet van jou zijn kan je in zijn eigen ruimte op zijn eigen matje zetten. Zo ruim je je eigen ruimte op en dat geeft letterlijk gevoel van ruimte, zelfstandigheid en vrijheid.