Bij het begeleiden van mensen werk ik vanuit het holistische principe. De mens is een eenheid van lichaam en geest. Ik ben van mening dat de enige die jou kan genezen jij zelf bent. Je moet het zelf doen. Maar je hoeft het niet alleen te doen! Ik inspireer je graag.


Leidraad zijn voor mij vijf natuurgerichte principes:

  • De basis van het leven is Bewust - Zijn.

Alles is energie: ieder lichaam, ieder voorwerp, iedere emotie, iedere gedachte, iedere uitwisseling, ieder contact.
Wanneer iemand bij mij komt met een klacht, vraag of probleem, kijken we naar het effect van dit probleem op fysiek-, mentaal-, emotioneel-, sociaal- en energetisch gebied.
Wanneer de dagelijkse gang van zaken en het vrij in het leven staan worden belemmert, is het evenwicht verstoord en de energie stroomt niet (meer) op een natuurlijke manier.
Wat voor besluit tot verandering kan je nemen, zodat de energie weer vrij stroomt? Wat is voor jou de Essentie? Wat is jouw wezenskracht? En welke kwaliteiten kun je gebruiken om Bewust - Zijn en inzicht te creeren? Hoe bereik je een bewust en gezond leven?
Op deze reis begeleid ik je graag!

  • Prikkeloverdracht.

Ik ga ervan uit dat alle kennis in – en om de mens aanwezig is, maar dat wanneer iemand (tijdelijk) niet in staat is zelf een probleem op te lossen, het contact met deze kennis versluierd is.
Het doel van mijn begeleiding is om het contact op mentaal -, emotioneel -, fysiek -, sociaal en energetisch gebied te herstellen en de energie vrij te laten stromen. Doordat jij je bewust wordt van het effect van een bepaalde levenswijze, blokkade of mechanisme, kan je je manier van doen veranderen.
Het is van belang om ervoor te zorgen dat alle “lijnen” weer vrij komen zodat een gezonde prikkeloverdracht plaats vindt.
In hoeverre is er voor jou, op dit moment, in deze situatie verandering nodig? Wat wil je ten diepste?
Door te praten, te bevragen, te spelen en te volgen wat zich in jouw innerlijk roert, komt de communicatie op gang en je bent je hierdoor bewust van de processen in – en om je heen. En zo ontstaat er (weer) communicatie tussen alle lagen in - en om je heen.

  • Drainage.

Op fysiek gebied verergeren lichamelijke klachten vaak door afval wat niet opgeruimd kan worden. Reiniging (drainage) draagt bij tot het verbeteren van de orgaanfuncties. De lichaamsvreemde stoffen (toxinen) worden afgevoerd uit het lichaam.
Dit geldt ook op emotioneel -, mentaal -, sociaal- en energetisch gebied. Soms is het nodig dat een persoon (nogmaals) ervaart wat een fysiek probleem, een overweldigende emotie, een manier van denken, een energie van iets of iemand anders, voor effect heeft. Maar soms kan het ook zonder enig probleem afgevoerd worden.
Wanneer je ten diepste opnieuw een besluit kan nemen om op een andere manier te leven, hierbij de verantwoordelijkheid (weer) in eigen hand neemt, zal het makkelijker zijn om afval(stoffen) af te voeren. Wanneer je ervaart dat bepaalde voeding, een bepaald mechanisme, een bepaalde gedachte, een bepaalde emotie of een bepaalde gewoonte niet meer nodig is, dan vindt er bewustwording plaats. Wanneer er bewustwording is kan er een omkering plaatsvinden van een ongewenste - naar een gewenste situatie.
Hierbij vind ik het ook van belang dat je je ervan bewust bent dat er op de plaats van de verontreiniging nu geen afval meer is, maar een gezonde, natuurlijke, wenselijke structuur / energie.

  • Voeding.


Voeding is het belangrijkste element voor het leven. Wanneer je spreekt van fysieke voeding, heb je het over voedsel in de vorm van eten en zuurstof. Op fysiek gebied is het dan ook van belang dat de mens een voedingspatroon heeft dat bij hem / haar past.
Daarnaast is er emotionele -, geestelijke -, mentale -, sociale - en energetische voeding.
Een goed gevoed mens staat stevig in de wereld en kan deze wereld aan.
Tijdens een ontmoeting in mijn praktijk, ligt de nadruk op het verkrijgen van inzicht, leven in het Nu en de verantwoordelijkheid voor het eigen leven (weer) in eigen hand nemen. Wat is voedend en opbouwend? Waar wordt je blij en gelukkig van? Hoe sluit je aan bij jouw levenspad?
Voeding, op welk vlak dan ook, is zo persoonlijk, dat ik hier graag persoonlijk met je over verder praat!

  • De psyche en het onbewust ziekmakende gedragspatroon.

Bij bovenstaande principes heb ik omschreven hoe ik de relatie tussen de psyche en de ziekmakende gedragspatronen zie.
Patronen, mechanismen en gewoontes zijn vaak grotendeels onbewust. Wanneer jij je bewust wordt van een bepaald patroon, kan je opnieuw een besluit nemen om het anders te gaan doen.
In mijn praktijk is ruimschoots de gelegenheid om te onderzoeken, te ervaren (met alle zintuigen, overdenkingen, gevoelens en door oefeningen) hoe het “was” en hoe het zou zijn / is, als “het anders is”.

De bedoeling van mijn begeleiding is om met jou zo snel mogelijk aansluiting te vinden bij je eigen wezenskracht, kwaliteiten en levens - ervaringen. Met al jouw eigen - wijsheid ben je in staat om naar de kern van het probleem te gaan, bewustzijn te creëren, een omkering te maken in het proces en je bewust te worden van die manier van leven zoals het voor jou de bedoeling is.
Ik zie het als mijn taak om mensen vragen te stellen die dit bewustzijn bevorderen.
Wellicht ten overvloede: hierbij gaat het om jouw antwoorden en niet om de mijne!